Nytt Eidsberg-år med alle muligheter

07 jan 2016
Ordfører Erik Unaas. Ordfører Erik Unaas. Foto: Jens Olav Kløvrud

Innlegg fra ordfører Erik Unaas (H).

Vi er ved starten av et nytt år. Dermed er tiden kommet for å se tilbake på det som skjedde i fjor, og samtidig tenke igjennom hva vi vil få til i 2016. 

Jeg mener Eidsbergs innbyggere fikk et meget bra kommunestyre. 35 representanter fra syv partier, der et flertall er debutanter som folkevalgte, og svært mange er veldig unge. Bl.a. fikk Høyre inn to 18-åringer. De 35 opptrer allerede som et godt kollegium, med felles målsetting om gode vedtak til beste for våre snart 12 000 innbyggere.

Nå vil jeg skrive litt om de sakene jeg synes var de viktigste vi sammen fikk til i 2015:

Satsing på jernbanen. Regjeringen har satset nesten 1 milliard kroner på østre linje. Det er oppstartsproblemer, men de løses. Vi sikret ny overgang over sporene på Mysen stasjon på overtid, og alt tyder på at vi får nytt dobbeltspor fra Kråkstad til Ski, med direkte påkobling på Follobanetunellen til Oslo der. Reisetiden blir da 10-15 minutter kortere hver vei fra 2021.

«Mysen som Østlandets mest attraktive småby». Et langsiktig mål, men stadig flere slutter opp om visjonen. Vi kommer nærere Oslo, og flere vil bo og satse i Eidsberg. 3-4 nye sentrumskvartaler planlegges utbygd, og Mysen er i ferd med å bli en restaurantby. Jernbanen gir oss muligheten til å lansere konseptet MYSEN 2021.

E18 bygges jevnt og trutt. Ikke så fort og så sammenhengende som vi ønsker, men med ny vei forbi Elvestad neste år går kjøretiden ytterligere fem minutter ned. Det innkreves litt for mye i bompenger akkurat nå, men «bommene» skal snart ned.

Enorm frivillighet. I tillegg til 850 dyktige medarbeidere i Eidsberg kommune, er det i stor grad frivilligheten og ildsjelene som ved siden av næringslivet danner grunnlaget for vekst, identitet og stolthet i kommunen og regionen. De bidrar til levende grender, de gir oss nesten «gratis» idrettsanlegg og forsamlingshus, de spiller opp ideer og mange står på hver eneste dag. Vi jobbet fram bl.a. en boligsosial handlingsplan, frivillighetsmelding og eldremelding i fjor, og skal nå sette disse tydelig ut i livet.

Høytorp fort 100 år. Norges største innlandsfestning, fantastisk beliggende nesten midt i Mysen sentrum, er et god eksempel på samspill kommune/frivillighet/næringsliv. Venneforeningen fikk montert tre av de opprinnelige kanonene fra 1915, vi har fått et rennommé som konsertarena, og her skal det bli mer folkehelse og mye mer aktivitet framover.

Mysenelva er unik. Ikke bare som byelv, men med en unik dugnadsinnsats rundt og et enormt bidrag til folkehelsen i kommunen. Jeg har visjonen «Eidsberg som landets sunneste og sprekeste kommune». Mysenelva og andre friluftsområder bidrar inn i en slik målsetting.

Svømmeanlegget nærmer seg. Mysen idrettspark kunne gjerne vært kalt Mysen Aktivitetspark – for unge og eldre. Vi har nå satt av penger til å komme i gang med svømmehall og raquethall, og det finnes planer for mer. Dette skal gi tryggere og bedre oppvekst for ungdom i Eidsberg, sammen med alt det fantastiske arbeidet som skjer i barnehager, skoler og via Familiesenteret.

Ungdommen er framtiden. Også i Eidsberg. Vi har et meget aktivt ungdomsråd, og mangle lot seg imponere over 17. mai-talen til leder Jenny Leung og til nestleder Sigurd Solheim på kommunestyrets julebord. Nå kommer et stort ungdomshus i Gamle Mysen skole, og det skal lages en offensiv plan for Måsan.

Sikrer arbeidsplasser. Jeg er ekstra glad for at vi, sammen med våre Stortingsrepresentanter, vant kampen om fortsatt tingrett i Mysen – og for at det skal bygges nytt fengsel, i stedet for alternativet: nedleggelse. Til sammen sikrer dette 100 statlige arbeidsplasser i kommunen.

Plan for næringslivet. Kommunestyret bestilte i desember en handlingsplan for enda mer aktivt arbeid for å støtte etablert næringsliv, presentere de mange næringsarealer vi har i kommunen og jobbe fram nye arbeidsplasser. Vi har hjørnesteinsbedriften Nortura, som er en av Østfolds største med ca 800 ansatte, samt flere andre store – men vi skal sammen med nabokommunene trekke enda flere til Indre Østfold.

Uten eiendomsskatt. Som den eneste kommunen i Østfold, i tillegg til Rømskog, har ikke Eidsberg noen som helst form for eiendomsskatt. Et klart flertall i kommunestyret står bak dette. Vi tror faktisk dette betyr mer attraktivitet, at flere vil etablere seg i kommunen – og slikt sett gi økte skatteinntekter. Men vi må bli flinkere til å fortelle om «fordelen», for vi trenger mer penger både til drift og investeringer framover vi også.

Styrker omdømmet. Summen av punktene over betyr også styrket omdømme. Omkring dette har vi vært svært bevisste de siste årene. Positiv omtale, også i riksmedia, arrangement som EAT MOVE SLEEP («1850 eidsberg’inger til Ullevaal»), Tour of Norway, andre idrettsarrangement, markeder, sentrumsdager, konserter med Vamp og De Lillos, kirkekonserter, kor og kulturskoler, dans og ballet og russerevyer viser en enorm kulturell bredde. At vi nå fremstår som en samlet kommune – bl.a. med felles barnetog 17. mai – er et godt signal.

Framover står vi foran nok av utfordringer. Vi har noen levekårsutfordringer, det kommer signaler om enda høyere arbeidsledighet og vi skal ta imot flere flyktninger. I tillegg må kommunestyret ta sitt kanskje viktigste valg for Eidsbergs innbyggere i moderne tid: skal vi inngå i en ny regional storkommune (hele eller halve Indre Østfold), eller skal vi fortsette som i dag?

Vi lover å holde dere oppdaterte – og gjøre det beste vi kan til det beste for dere.

Erik Unaas (H)
Ordfører i Eidsberg

Mer i denne kategorien « Vi har de beste løsningene

ANNONSE

MysenPosten er en lokal nettavis, startet i 2010.

TIPS: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Siste nytt